WVP doo za zastupanje u osiguranju

WVP u Crnoj Gori prisutan je od 2005. godine kao dio međunarodne grupacije WVP group, sa sjedištem u Grazu, Austrija. Posluje u skladu sa Zakonom o osiguranju Crne Gore kao WVP DOO za zastupanje u osiguranju.  

WVP Group je osnovana 1985.godine sa idejom stručnog savjetovanja klijenata o finansijskim ulaganjima.

Danas posluje u 15 zemalja u Evropi. U svim tim zemljama za partnere ima renomirane osiguravajuće. 

Naša usluga bazira se na traženju optimalne ponude, upoređujući uslove osiguranja u zavisnosti od zanimanja, izloženosti rizicima, zdravstvenog stanja i drugih faktora.

U oblasti ličnih finansija i osiguranja često je prisutna agresivna prodaja i uslovljavanje klijenata kupovinom programa, kao i neprecizno informisanje.

Cilj nam je da omogućimo klijentima samostalno donošenje važnih životnih odluka vezanih za njihove lične finansije na temelju nezavisnih i provjerenih informacija.

Zastupnici osiguranja prodaju pojedincima ili preduzećima polise osiguranja koje im obezbjeđuju zaštitu od raznih vrsta rizika i gubitaka. Mnogi ljudi svoj prvi kontakt s osiguravajućim društvom imaju upravo preko zastupnika osiguranja. Izbor zastupnika je važan korak ka izboru Vašeg osiguranja.

Naši zastupnici će Vam pomoći u izboru svih vrsta osiguranja svojim profesionalnim i stručnim savjetima. Dugogodišnje iskustvo i znanje naših zastupnika pomoći će Vam da donesete jednu od važnih odluka u Vašem životu.

Adresa: Rozino bb, 85310 Budva, Crna Gora

Email: [email protected] ; [email protected]

Tel: +382 33 466 147

Registarski broj u CRPS: 50635999

Broj žiro računa: 530-53481-08

Adresa: Brauquartier 11 / 1. OG / Top 8,  AUT – 8055 Graz

Email: [email protected]