Životno osiguranje

Unit linked osiguranje

Želite da zaštitite vaše najmilije i sačuvate vrijednost vašeg novca? Mi predlažemo rješenje u vidu polise životnog osiguranja vezane za investicione jedinice – Unit linked polisu. Proizvod unit linked osiguranja, predstavlja jedinstvenu kombinaciju osiguranja I ulaganja u investicione fondove. Njegovim odabirom, ne samo što ulažete i štitite sebe, već i svoje voljene i obezbjeđujete im mir i sigurnost.

Osiguravajuća kuća dio uplaćene premije plasira u odabrane investicione fondove, dok se drugi dio premije čuva u cilju pokrića za osiguranje života. Na ovaj način pruža vam se mogućnost ostvarivanja većeg prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, dok istovremeno imate životno osiguranje.

Prednosti:

 • Jedan proizvod koji spaja životno osiguranje i pristup razvijenim tržištima kapitala;
 • Samostalno birate iznos premije, dinamiku plaćanja, visinu garantovane osigurane sume za slučaj smrti i dio koji se ulaže u investicione jedinice uz mogućnost ostvarenja većeg prihoda nego kod klasičnog životnog osiguranja;
 • Proizvod je namjenjen najširoj populaciji – za relativno mali novac omogućava vam aktivno investiranje na svjetskom tržištu kapitala uz osiguranje života;

Slabosti:

 • Vi snosite rizik ulaganja, odnosno posljedica oscilacija na finansijskom tržištu
wvpcg

"Klasični" programi životnog osiguranja

Budućnost ne možemo predvidjeti, ali je možemo olakšati osiguravajući se danas za bezbrižno sutra. Osnovne prednosti osiguranja života i razlozi zbog kojih je mudro odlučiti se na ovakav vid osiguranja su zaštita od rizika i zagarantovana osigurana suma. Po isteku trajanja ugovora o osiguranju života, korisnik osiguranja pored osigurane sume zagarantovane ugovorom, ostvaruje pravo i na pripadajuću dobit.

Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost. Finansijska sigurnost – zaštita Vas i Vaše porodice za slučajeve invalidnosti i smrti. Finansijska sigurnost u starosti.

Životno osiguranje sa pokrićem rizika nastanka teških bolesti

U našem portfoliju možemo Vam ponuditi programe u kojima pored finansijske sigurnosti nudimo i komponentu za teške bolesti. Ovim programom osiguraniku se u slučaju dijagnoze jedne od osiguranih teških bolesti pruža finansijska sigurnost u razdoblju izlečenja.

PLUS: Dodatno pokriće za djecu!

wvpcg
wvpcg

Štednja za djecu

Obezbjedite sredstva za buduće školovanje, kupovinu automobila, dodatni prihod pri kupovini nekretnina, stvaranje porodice ili bilo koju svrhu koja zahtjeva veća finansijska ulaganja.

Ugovarač osiguranja kod životnog osiguranja za djecu može biti roditelj, baka, deka, staratelj ili neko drugi. Osiguranici mogu biti samo djeca do navršenih 14 godina života.

Istovremeno pridonosi ublažavanju mogućih posledica nastalih usled nezgode tokom trajanja osiguranja. Uz osiguranje po dječijoj tarifi može da se zaključi i dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti.

Program predstavlja osnovicu za ulazak mladog čovjeka u samostalan život.

Osiguranje za starije klijente

Nakon završenog radnog vijeka na red dolazi uživanje u životu koji smo kreirali dotadašnjim radom. Slobodno vrijeme sad može biti ispunjeno aktivnostima koje smo oduvijek željeli, ali za koje nismo imali vremena, a često ni dovoljno novca da izdvojimo. Dešava se, nažalost, da državna penzija u većini slučajeva neće biti dovoljna da zadržimo isti životni standard po odlasku u penziju.

Postoji i osiguranje namenjeno onima koji žele da učine poslednji gest kojim će svojim najmilijim olakšati tešku situaciju i ostaviti im lijepa sjećanja, a ne brige. Ovo osiguranje mogu zaključiti osobe starije od 50 godina, bez obzira na zdravstveno stanje, a u pitanju je osiguranje koje pokriva slučaj smrti.

wvpcg

Rentno osiguranje

Želje svakog od nas su da nakon našeg radnog vijeka nastavimo da uživamo u životu, doživimo duboku starost, imamo vremena i novca… Isto se i može realizovati ukoliko odlučimo danas učiniti nešto za naše bolje sutra.

Rentno osiguranje sa jednokratnom uplatom je proizvod životnog osiguranja kojim ćete obezbjediti sebi dodatne prihode u starosti. Naknada iz osiguranja Vam se isplaćuje u obliku rente na mjesečnom nivou, već od narednog mjeseca nakon uplate. Vaše zdravstveno stanje ne utiče na premiju i iznos lične rente.

Rentno osiguranje je posebno interesantna prilika za pojedince i kolektive koji bi željeli napraviti određeno ulaganje, a da pri tome imaju zagarantovani način isplate dinamikom i iznosom kako to njima odgovara.

Osiguranje sa jednokratnom uplatom

Jednokratna uplata životnog osiguranja danas za sigurnu budućnost sutra!

Ovdje Vam savjetujemo tarifu životnog osiguranja za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije za cijelo trajanje osiguranja sa posebnim akcentom na štednju, koja omogućava osiguraniku ugodnu i bezbrižnu starost. Po ovoj tarifi se naknada isplaćuje kako po doživljenju, tako i u slučaju smrti.

Korisniku osiguranja se za slučaj doživljenja isplaćuje :

 • cjelokupna suma životnog osiguranja
 • cjelokupna dobit ostvarena po isteku osiguranja

Dopunska osiguranja uz osiguranje života

Nezgode su stvar svakodnevnice. Nezgodu teško da možete spriječiti, ali pravovremenim razmišljanjem, uz odgovarajuće kvalitetno osiguranje, njene poslijedice možete učiniti podnošljivim!

Poslijedice nesrećnog slučaja mogu biti razne – od smrti osiguranika, njegovog potpunog ili djelimičnog invaliditeta, prolazne radne nesposobnosti te narušenog zdravlja koje zahtjeva liječenje. Upravo su to trenuci kada, zbog nepredvidljivosti koju budućnost nosi, Vi i Vaša porodica postajete dodatno finansijski opterećeni poslijedicama nesrećnog slučaja.

Privatna zaštita od nezgode omogućava finansijsku podršku u slučaju nezgode za vrijeme odmora, bavljenja sportom, aktivnostima u domaćinstvu kao i za vrijeme poslovnih aktivnosti.

Mi Vam možemo ponuditi slijedeća pokrića:

 • Osiguranje za slučaj smrti uslijed nezgode
 • Osiguranje za slučaj trajne invalidnosti
 • Osiguranje za slučaj prirodne smrti
 • Troškovi lečenja
 • Bolnička naknada
 • Obavezna pokrića

Riziko osiguranje života

Životno osiguranje je pravovremena briga o budućnosti, obzirom da nam je ista nepredvidiva i neizvjesna. Rizici su sastavni dio našeg života, koji mogu da donesu neželjene i tragične događaje. Potreba svakog od nas je osjećaj sigurnosti. Za razliku od klasične polise životnog osiguranja, riziko osiguranje života će osigurati vrlo visoku finansijsku podršku našoj porodici i najmilijima u slučaju da nam se dogodi ono najgore.

Polisu riziko osiguranja života možete koristiti kao zalog, odnosno sredstvo obezbjeđenja naplate kredita od strane banke. U poređenju sa drugim klasičnim proizvodima životnog osiguranja, riziko osiguranje ima nižu premiju, nema štedni karakter i može se ugovoriti i na kraći period.

UPIT ZA OSIGURANJE ŽIVOTA